Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Civettictis civetta [latin]    Afrikasivett [norsk]   African Civet [engelsk]   1 was seen on repeated occasions near the waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no