Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Climacteris erythrops E [latin]    Rødbrynbarkkryper [norsk]   Red-browed Treecreeper [engelsk]   10+ Sherwood Forest 3.12., 1 og 10+ Kinglake NP 7. og 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no