Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cluster headache [engelsk]    turer med uvanlig sterk hodepine 1 1/2 - 2 timers varighet
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen