Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Clytolaema rubricauda [latin]    Rubinkolibri [norsk]   Brazilian Ruby [engelsk]   1 mørk morf på den internasjonale flyplassen i São Paulo, Brasil 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no