Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cnemarchus erythropygius [latin]    Rødstjerttyrann [norsk]   Red-rumped Bush-Tyrant [engelsk]   1 Abra Malaga 26.9., 4 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no