Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
CoR [kortform]    Regionkomiteen [norsk]   Committee of the Regions [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
cor [med. el. latin]    kor [norsk]   cor [engelsk]   Cor er det latinske uttrykket for hjerte. Fornorsket skrivemåte: kor. Hjertet er et hult muskulært organ som er pumpen i sirkulasjonssystemet. Det har to forkammere (atrier) og to hjertekammere (ventrikler). Høyre atrium tar imot blod fra kroppens hovedvene (vena cava) og tømmer det i høyre ventrikkel. Derfra pumpes blodet til lungene via pulmonalarterien (det lille kretsløp). Venstre atrium tar imot blod fra lungene gjennom pulmonalvenene og tømmer dette i venstre ventrikkel. Derfra pumpes det ut i kroppens hovedpulsåre (det store kretsløp).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 124 omtrentlig(e)
core [engelsk]    kjerne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
core [engelsk]    kjerne [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
corte [spansk]    1. Avbrudd i dansen; 2. En bestemt komplisert figur; 3. En omfangsrik kombinasjon av flere figurer eller elementer
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
corner [norsk]    hjørnespark, hjørnekast [avløserord]   (idr.)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
succor [engelsk]    hjelp; hjelpe [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cornea [norsk]    hornhinnen
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
cornea [med. el. latin]    kornea [norsk]   Cornea er den latinske betegnelsen på øyets hornhinne. Fornorsket skrivemåte: Kornea. Hornhinnen er den gjennomsiktige delen foran på øyet (ca 1/6 av overflaten) som dekker regnbuehinnen (iris) og pupillen. Hornhinnen er kraftigere buet enn selve øyeeplet, og har som hovedfunksjon å bryte lyset slik at det fokuseres på netthinnen (retina).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Cornish [engelsk]    kornisk [norsk]   utdødd keltisk språk i Cornwall i England
Liste over navn på språk © Språkrådet
corbeja [spansk]    hore, prostituert [norsk]   Andre ord som brukes eller relaterte ord: Parga, Sata, Ingra, Geisha, Cuero, Cuerua.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
corillo [spansk]    vennegjeng [norsk]   En venne gjeng. En gruppe mennesker som alltid henger sammen.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
corrida [spansk]    En serie skritt i dobbelt tempo.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
cortina [spansk]    Pausen mellom tandas. Det spille gjerne ikke-dansbar musikk i en kortere periode for å signalisere at man skal forlate dansegulvet
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Corneus [latin]    hornaktig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
corrupt [engelsk]    ødelagt, skadet [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
corrupt [engelsk]    ødelegge, skade [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
corggut [samisk]    renslig [norsk]   (a) (-h, att corgguhis)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
corazón [spansk]    hjerte [norsk]   (ord som benyttes ofte i tangotekster)
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
corporal [engelsk]    legemlig; korporal [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
coronary [engelsk]    koronar, kransarterie-, hjerte- [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
cornichon [fransk]    sylteagurk [norsk]   pickled cucumber [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
correlate [engelsk]    samsvare; vise avhengighet av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
core dump [engelsk]    programdump, kjernedump [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
corollary [engelsk]    korollar(et) [norsk]   (subst.) (følgesetning)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Cornu, -us [latin]    horn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Corticalis [latin]    som hører til barken [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cornucopia [latin]    Horn of plenty [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Corrigenda [latin]    A list of things to be corrected [engelsk]   (in a book)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
cordierite [engelsk]    kordieritt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
correlated [engelsk]    korrelert [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Cor, cordis [latin]    hjerte [norsk]   (gr. syn.: cardia)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cornea, -ae [latin]    hornhinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Corpus vile [latin]    Worthless body [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Corvus orru [latin]    Australkråke [norsk]   Torresian Crow [engelsk]   4-5 Mary Farms 13.11., 1 Big Mitchell Creek 14.11. og vanlig Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus enca [latin]    Arkipelkråke [norsk]   Slender-billed Crow [engelsk]   Opptil 5+ ind Sukau 12.-14., opptil 5 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
core dumped [engelsk]    minnet lagret [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
correlation [engelsk]    korrelasjon [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Coram populo [latin]    In the presence of the people [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Corvus corax [latin]    Ravn [norsk]   Common Raven [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus corax [latin]    Ravn [norsk]   Common Raven [engelsk]   Str Songpan-Xiahe, str Wenquan-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus albus [latin]    Hvitbrystkråke [norsk]   Pied Crow  [engelsk]   Decidedly the most common corvid and noted on most days throughout the trip. Most days we did not bother to put a figure on the daily log.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corticografi [norsk]    Måling av elektrisk aktivitet i hjernen under hjerneoperasjon
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Corpus, -oris [latin]    kropp, legeme [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Cortex, -icis [latin]    bark [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Corpsus Juris [norsk]    Studentorkester ved det Juridiske fakultet i Oslo. Startet i 1963. Anses av..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Corvus corone [latin]    Svartkråke [norsk]   Carrion Crow [engelsk]   Str Songpan-Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corpus luteum [norsk]    Det gule legeme. Dannes i eggstokken etter eggløsning. Produserer hormonet progesteron.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Corpus luteum [norsk]    En struktur som dannes av en follikel i eggstokken etter at det er løsnet et egg. Corpus luteum frigjør østrogen og progesteron, to hormoner som er nødvendige for å opprettholde en graviditet. Ved graviditet fungerer corpus luteum i fem til seks måneder. Hvis graviditet ikke oppstår, stopper den å fungere.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Corpus luteum [latin]    Det gule legemet [norsk]   Eggposen som omdannes etter eggløsning og produserer progesteron
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
cornice height [engelsk]    gesimshøyde [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
corporate form [engelsk]    bedriftsform [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Corpus christi [latin]    The body of Christ [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Corpus delicti [latin]    The body of a crime [engelsk]   (The substance or fundamental facts of a crime)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
correspondence [engelsk]    samsvar, overensstemmelse [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
corrosion rate [engelsk]    korrosjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
corpus vitreum [norsk]    glasslegemet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Cornish Pixies [engelsk]    Feer fra Cornwall [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
coronar bypass [med. el. latin]    koronar bypass [norsk]   coronar bypass [engelsk]   En coronar bypass er et kirugisk ingrep i coronararteriene som tilfører hjertemuskelen blod. Inngrepet leder blodet en alternativ rute (bypass) forbi et sted der coronararterien er innsnevret eller blokkert. Inngrepet forbedrer blodtilstrømningen til hjertemuskelen og forebygger hjerteinfarkt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Cordilleraempid [norsk]    Cordilleran Flycatcher [engelsk]   Empidonax occidentalis [latin]   UT, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus caurinus [latin]    Muslingkråke [norsk]   Northwestern Crow [engelsk]   Relativt vanlig Deception Pass - WA 27.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracias naevia [latin]    Striperåke [norsk]   Rufous-crowned Roller [engelsk]   One bird was seen briefly from one of the busses while we were driving to the hot springs in Lake Bogoria 23/11. On the last day of the entire trip, 6/12, another bird was seen at Ndala Ranch, Voi.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina caesia [latin]    Grålarveeter [norsk]   Grey Cuckoo-shrike [engelsk]   Only seen by us in Mt. Kenya NP: 5 birds here 17/11. These birds are really quite inconspicious in the forest, but were nonetheless fairly easy to find.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus capensis [latin]    Smalnebbkråke [norsk]   Cape Rook [engelsk]   Common and widespread, but mostly not seen in high numbers. The best days were 23/11 when we noted 10 birds en route to Kitale and 30/11 with 10-15 birds en route to Nairobi (most seen between the towns of Narok and Mai Mahu).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
correction area [engelsk]    rettelsesområde, rettelsesområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
correction comb [engelsk]    rettelsesfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Corner, Michael [engelsk]    Kroken, Mikkel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Coregonus albula [latin]    Lagesild [norsk]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Coracina lineata [latin]    Guløyelarveeter [norsk]   Yellow-eyed Cuckoo-shrike [engelsk]   5 Curtain Fig Tree NP 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus mellori E [latin]    Flokkravn [norsk]   Little Raven [engelsk]   Vanlig Deniliquin 26. og 27.11. og enkelte Grampians NP 30.11. og 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus dauuricus [latin]    Mongolkaie [norsk]   Daurian Jackdaw [engelsk]   Sett spredt fra og med Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus torquatus [latin]    Kinakråke [norsk]   Collared Crow [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coragyps atratus [latin]    Svartkondor [norsk]   Black Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus splendens [latin]    Huskråke [norsk]   House Crow [engelsk]   Arten er ekstremt vanlig i lavlandet og forsøk på å estimere noe antall ble ikke forsøkt. Unntaket var en kjempemessig flokk i grålysningen på vei ut mot Bund Baretha 22.2.; det ble anslått til tusen (noe som nok var for lavt). Mindre vanlig i Corbett/Ramnagar, men heller ikke disse ble forsøkt tallsatt. Eneste obs. I fjellene var ett ind. ved Naini Tal 1.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coragyps atratus [latin]    Svartkondor [norsk]   Black Vulture [engelsk]   Relativt vanlig i lavereliggende områder både øst og vest for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracias caudata [latin]    Savanneråke [norsk]   Lilac-breasted Roller [engelsk]   Quite common and widespread, although not seen at Mt. Kenya, Kakamega Forest or Kisumu. Apart from this up to 10 birds were seen on a daily basis. Our best day was 23/11 with 10 birds (Lake Bogoria and transport-leg to Kitale).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus splendens [latin]    Huskråke [norsk]   House Crow [engelsk]   Common at the coast and particularily around Mombasa (where we did not even try to count them). On 3/12 we logged 30+ (birding around Watamu and Malindi) and 6/12 we logged 15. These birds are either introduced or arrived with boats to the Mombasa harbour.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coragyps atratus [latin]    Svartkondor [norsk]   Black Vulture [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Correndera Pipit [engelsk]    Correnderapiplerke [norsk]   Anthus correndera  [latin]   2 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina larvata [latin]    Sundalarveeter [norsk]   Sunda Cuckoo-shrike [engelsk]   3 ind Kinabalu Park 6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus splendens [latin]    Huskråke [norsk]   House Crow [engelsk]   Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5. (Ikke sett på Borneo)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corporate Finance [norsk]    En finansiell tjeneste hvor blant annet tilrettelegging av kapitalanskaffelse, kjøp/salg av selskaper, verdivurderinger og restrukturering kan inngå. Tilbys av større banker og meglerforetak.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
corporate culture [engelsk]    bedriftskultur [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Corripe Cervisiam [latin]    Seize the beer! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Corvus tasmanicus [latin]    Tasmanravn [norsk]   Forest Raven [engelsk]   2-5+ Wilsons Prom 5.-7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus frugilegus [latin]    Kornkråke [norsk]   Rook [engelsk]   Xiahe, Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracias garrulus [latin]    Blåråke [norsk]   Eurasian Roller [engelsk]   Quite common in Tsavo West NP and driving towards the Kilaguni Lodge late evening 1/12 we flushed about 30 birds from the road. Only 2 birds, however, were seen the following day. Our last sightings were of 1 bird at Ndala Ranch, Voi 6/12 and further 4 birds seen from the busses en route to Nairobi the same day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus albicollis [latin]    Kopjeravn [norsk]   White-naped Raven [engelsk]   One bird seen when we approached Naro Moru, Mt. Kenya 16/11 eluded the people in one of the busses. Fortunately we found 2 more birds around our campsite in Masai Mara 29/11 and these were enjoyed by all.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus rhipidurus [latin]    Korthaleravn [norsk]   Fan-tailed Raven [engelsk]   Only recorded in the northern Rift Valley: 4-6 seen near the Lake Baringo cliffs 21/11 and 2 birds outside our campsite at Lake Baringo 22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina papuensis [latin]    Hvitbuklarveeter [norsk]   White-bellied Cuckoo-shrike [engelsk]   Relativt vanlig i nord. I tillegg 2 Lamington NP 20.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina fimbriata [latin]    Smålarveeter [norsk]   Lesser Cuckoo-shrike [engelsk]   2 ind Poring 9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
corporate holdings [engelsk]    bedriftens aktiva [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
corps diplomatique [engelsk]    CD [forkortelse/akronym]   (diplomatstaben i et fremmed land)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Coregonus lavaretus [latin]    Sik [norsk]   ferskvann (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Corpus Juris Civilis [latin]    The body of civil law [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Corvus coronoides E [latin]    Klageravn [norsk]   Australian Raven [engelsk]   Vanlig i New South Wales og Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus cryptoleucus [latin]    Kaktusravn [norsk]   Chihuahuan Raven [engelsk]   OK, NM
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina melaschista [latin]    Svartvingelarveeter [norsk]   Black-winged Cuckoo-shrike [engelsk]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus macrorhynchos [latin]    Tykknebbkråke [norsk]   Large-billed Crow [engelsk]   Relativt vanlig fra og med Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus macrorhynchos [latin]    Tykknebbkråke [norsk]   Large-billed Crow [engelsk]   1 Beijing 1.5. og 3 Shanhaiguan 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus macrorhynchos [latin]    Tykknebbkråke [norsk]   Large-billed Crow [engelsk]   Loggført alle dager. Høyeste dagsantall (av de dager det ble anslått noe tall) var 30 ind. ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corythopis torquata [latin]    Amazonmaurtyrann [norsk]   Ringed Antpipit [engelsk]   1H Eco Amazonia 4.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cordillerakjerrspurv [norsk]    Stripe-headed Brush-Finch [engelsk]   Buarremon torquatus / Atlapetes torquatus [latin]   1 Pillahuata 12.9., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corythaeola cristata [latin]    Kjempeturako [norsk]   Great Blue Turaco [engelsk]   The Great Blue Turaco must for many have been one of the highlights at Kakamega Forest. We saw this magnificent bird well on several occasions: 1 bird 25/11, 2 the following day and a total of 9 birds the last morning, 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corythopis delalandi [latin]    Sørmaurtyrann [norsk]   Southern Antpipit [engelsk]   1 Uruguai Prov. Park 3.12., 2H Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corpus Juris Canonici [latin]    The body of canon law [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Coracina tenuirostris [latin]    Sikadefugl [norsk]   Cicadabird [engelsk]   1F sett og 1M hørt Warrumbungle NP 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corvus brachyrhynchos [latin]    Amerikakråke [norsk]   American Crow [engelsk]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracias benghalensis [latin]    Bengalråke [norsk]   Indian Roller [engelsk]   Opptil 20 sett i Keoladeo, og arten var vanlig i div. jordbrukslandskap i lavlandet. Dessuten ett ind. i Corbett 27.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina melaschistos [latin]    Svartvingelarveeter [norsk]   Black-winged Cuckooshrike [engelsk]   Ett ind. ble sett i Keoladeo 19.2. Denne arten er ganske så sjelden i området, men ett ind. har hatt tilhold i parken i jan-feb 2001.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cordilleran Canastero [engelsk]    Gresskurvfugl [norsk]   Asthenes modesta [latin]   3 Yavi 17.11., 15 El Infiernillo 21.11., 2 Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coryphistera alaudina [latin]    Lerkekrattløper [norsk]   Lark-like Brushrunner [engelsk]   2 JVG 19.11., 1 Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cormobates leucophaea E [latin]    Hvitstrupebarkkryper [norsk]   White-throated Treecreeper [engelsk]   2 Curtain Fig Tree NP 14.11., 4-5 Crater NP 15.11., 1 Cathedral Fig Tree NP 16.11., 1 Deniliquin 26. og 28.11., 4-5 Grampians NP 1.12., 1 Yellingbo 3. og 4.12., 4-5 Kinglake NP 7.12. og 2-3 You Yang SF 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
correlation coefficient [engelsk]    korrelasjonskoeffisient [norsk]   [mat/stat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Coryphaenoides rupestris [latin]    Skolest, buttnase [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, skolestfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Corruptio optimi pessima [latin]    Corruption of the best is worst [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Coracina novaehollandiae [latin]    Maskelarveeter [norsk]   Black-faced Cuckoo-shrike [engelsk]   Sett regelmessig, men aldri tallrik, på hele turen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corcorax melanorhamphos E [latin]    Pottemakerfugl [norsk]   White-winged Chough [engelsk]   10-15 mellom Tenterfield og Tamworth 22.11., sett spredt mellom Lake Cargelligo og Deniliquin 25.11., vanlig Deniliquin 26.-28.11., vanlig Wyperfeld NP 29. og 30.11. og 10-15 Grampians NP 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina novaehollandiae [latin]    Storlarveeter [norsk]   Large Cuckoo-shrike [engelsk]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Corythaixoides personata [latin]    Masketurako [norsk]   Bare-faced Go-away-bird [engelsk]   Only seen in Masai Mara: 10 birds here 29/11 and at least 10 the following day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coryphospingus cucullatus [latin]    Rødgnistspurv [norsk]   Red-crested Finch [engelsk]   1-2 Calilegua 14. og 15.11., 2+ JVG 19. og 20.11., 1 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coral-billed Scimitar-Babbler [engelsk]    Korallnebbsigdtimal [norsk]   Pomatorhinus ferruginosus [latin]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vinum et musica laetificant cor [latin]    Wine and music gladden the heart [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
coronary artery bypass grafting [engelsk]    "koronar bypass"-operasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cornix cornici oculos non effodiet [latin]    A crow doesn't rip out the eyes of another crow [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Coruscantes disci per convexa caeli volantes [latin]    Flying saucers [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom