Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cobitis taenia [latin]    Sandsmett [norsk]   ferskvann? (beinfisker, karpe- og mallefisker?, sandsmettfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag