Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Coccothraustes vespertinus [latin]    Gulbrynkjernebiter [norsk]   Evening Grosbeak [engelsk]   2 ind Carson NF - NM 11.6. og 1 ind Colorado Nat Mon - CO 14.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no