Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Columba arquatrix [latin]    Gulbrilledue [norsk]   Olive Pigeon [engelsk]   One sighting: one single bird seen inside Mt. Kenya NP 17/11. The bird sat perched in a dead tree and allowed prolonged views.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no