Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Columba leucomela [latin]    Dronningdue [norsk]   White-headed Pigeon [engelsk]   1 sett og hørt ofte Mt. Lewis 13.11., 1 Cathedral Fig Tree NP 16.11. og 3 Lamington NP 20.11. Hørt her også 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no