Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Columbina inca [latin]    Kaktusdue [norsk]   Inca Dove [engelsk]   10 Tárcoles 24/2, flere str La Cruz-Santa Rosa-Liberia 26/2, flere str Yomale-Monteverde 27/2, 2 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no