Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Common Foreign and Security Policy [engelsk]    Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken [norsk]   CFSP [eurojargon]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen