Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Common Goral [engelsk]    Goral [norsk]   Nemorhaedus goral [latin]   To geitelignende dyr ble sett fra hotellet vårt langt oppe i en stupbratt fjellskråning i Naini Tal 1.3. På stedet ble de identifisert som goraler, men den sjeldne og truete serovgeita (Himalayan Serow, Naemorhedus sumatraensis) kan også tenkes å forekomme i disse områdene. Under de rådende observasjonsforholdene (lang avstand, manglende erfaring med artene) må identifikasjonen anses som foreløpig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no