Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Common Ground-Dove [engelsk]    Spurvedue [norsk]   Columbina passerina [latin]   5 Santa Rosa 26/2, 2 Lagarto 7/3, 1 ss 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no