Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Communication History [engelsk]    Kommunikasjonslogg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
communication history item [engelsk]    kommunikasjonsloggelement [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Communication History folder [engelsk]    Kommunikasjonslogg-mappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft