Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Community Patent [engelsk]    Fellesmarkedspatent [norsk]   Et patent på europeisk skala vil forenkle beskyttelse av immaterielle rettigheter og redusere kostnadene ved patentsøknader. Patentsaken står fremdeles fastlåst, 13 år etter at initiativet ble innledet.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen