Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Community Plant Variety Office [engelsk]    Det europeiske plantesortsbyrå [norsk]   OCVO [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen