Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Con anima [norsk]    Sjelfull
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)