Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Conirostrum sitticolor [latin]    Blåryggkjeglenebb [norsk]   Blue-backed Conebill [engelsk]   1 Manu Road 25.9., 2 Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no