Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Constraints [engelsk]    Begrensninger [norsk]   Fysiske eller kulturelle begrensninger omgivelsene setter for hvilke handlingsalternativ som er mulige. Man bør utnytte slike begrensninger for å fortelle brukeren hva han skal eller ikke skal gjøre. Finnes det bare en knapp på siden: ”log in”, så vet brukeren hva det er forventet at han skal gjøre.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research