Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Consummatum est [latin]    It is completed [engelsk]   (Christ's last words, John 19:30)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom