Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Contopus borealis [latin]    Jakkepivi [norsk]   Olive-sided Flycatcher [engelsk]   NM, UT, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no