Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Contratiempo [spansk]    [kåntra-TIEM-på] Synkopert rytme, engelsk "offbeat": når man markerer (klapper, tramper etc) mellom taktslagene og samtidig ikke markerer PÅ slagene. En ren contratiempo høres ut som en forskyvning av hele rytmen med et halvt slag. Merk at om en markerer både på og mellom taktslagene så kalles det bare underdeling av takten.
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim