Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Convention for the Future of Europe [engelsk]    Konventet for Europas fremtid [norsk]   Konventet [kortform]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen