Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Coppersmith Barbet [engelsk]    Smedskjeggfugl [norsk]   Megalaima haemacephala [latin]   Sett daglig i lavlandet med syv ind. i Keoladeo 20.2. og syv ind. i Sultanpur 4.3. som høyeste dagsantall.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no