Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Coracina novaehollandiae [latin]    Maskelarveeter [norsk]   Black-faced Cuckoo-shrike [engelsk]   Sett regelmessig, men aldri tallrik, på hele turen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina novaehollandiae [latin]    Storlarveeter [norsk]   Large Cuckoo-shrike [engelsk]   Ruili, Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no