Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Coracina papuensis [latin]    Hvitbuklarveeter [norsk]   White-bellied Cuckoo-shrike [engelsk]   Relativt vanlig i nord. I tillegg 2 Lamington NP 20.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no