Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Corpus luteum [norsk]    Det gule legeme. Dannes i eggstokken etter eggløsning. Produserer hormonet progesteron.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Corpus luteum [norsk]    En struktur som dannes av en follikel i eggstokken etter at det er løsnet et egg. Corpus luteum frigjør østrogen og progesteron, to hormoner som er nødvendige for å opprettholde en graviditet. Ved graviditet fungerer corpus luteum i fem til seks måneder. Hvis graviditet ikke oppstår, stopper den å fungere.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Corpus luteum [latin]    Det gule legemet [norsk]   Eggposen som omdannes etter eggløsning og produserer progesteron
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken