Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Corvus albus [latin]    Hvitbrystkråke [norsk]   Pied Crow  [engelsk]   Decidedly the most common corvid and noted on most days throughout the trip. Most days we did not bother to put a figure on the daily log.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no