Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Coscoroba coscoroba [latin]    Coscorobasvane [norsk]   Coscoroba Swan [engelsk]   10 Tafi del Valle 21.11., vanlig Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no