Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cosmopsarus regius [latin]    Kongestær [norsk]   Golden-breasted Starling [engelsk]   One of the highlights in Tsavo West NP 2/12 was the sighting of 8-10 Golden-breasted Starlings; stunningly beautiful birds! 5 were also seen at the Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no