Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Cost/income ratio, banking [engelsk]    Kostnader i % av inntekter, bankvirksomhet [norsk]   Samlede kostnader dividert med samlede inntekter, egenkapitalmetoden og kapitalavkastning (bankvirksomhet), som det fremgår av resultatregnskapet. Driftsresultatet fra forsikring er ikke tatt med.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea