Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cotinga maynana [latin]    Plommestrupekotinga [norsk]   Plum-throated Cotinga [engelsk]   1F Eco Amazonia 3.9., 1 imm M Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no