Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Crangon crangon [latin]    Hestereke  [norsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet