Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cranioleuca marcapatae E [latin]    Marcapatastifthale [norsk]   Marcapata Spinetail [engelsk]   1 Manu Road 13.9., 2 ss 25.9., 3 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no