Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Cras amet qui nunquam amavit; Quique amavit, cras amet [latin]    May he love tomorrow who has never loved before [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom