Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Crayer [engelsk]    kreiert [norsk]   Benyttet i den engelske kanal. 15-50 tons 3 master med råseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening