Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Credentials Committee [engelsk]    fullmaktskomiteen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Credentials Committee [engelsk]    Fullmaktskomiteen [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Preparatory Credentials Committee [engelsk]    den forberedende fullmaktskomité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Preparatory Credentials Committee [engelsk]    forberedende fullmaktskomité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget