Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Credo quia absurdum [latin]    I believe it because it is absurd [engelsk]   (contrary to reason) (Tertullian)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom