Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Crescendosanger [norsk]    Brownish-flanked Bush-Warbler [engelsk]   Cettia fortipes [latin]   Tengchong, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crescendosanger [norsk]    Brownish-flanked Bush Warbler [engelsk]   Cettia fortipes [latin]   To ind. oppholdt seg en stund i krattet rett under tårnet ved Dhikala, Corbett 26.2. Trass i at de viste seg fram ganske godt flere ganger tok det litt tid før alle var enige i artsbestemmelsen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no