Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit [latin]    The love of wealth grows as the wealth itself grew [engelsk]   (Juvenalis)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom