Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Crested Jay [engelsk]    Spirskrike [norsk]   Platylophus galericulatus [latin]   2 ind Poring 9., 2 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Plush-crested Jay [engelsk]    Plysjskrike [norsk]   Cyanocorax chrysops [latin]   Relativt vanlig i nordvest og nordøst.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no