Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Creutzfeldt-Jakobs Sykdom [norsk]    Sjelden, dødelig hjernesykdom som bl. a. har symptomer som framskridende sløvsinn, svinn av muskulatur, skjelving og talevansker.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Creutzfeldt-Jakobs sykdom [norsk]    - en svært sjelden form for demens som utvikler seg raskt. Det er nå kjent at sykdommen forårsakes av et smittsomt peptid - et prion. Det antas at en variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom overføres til mennesker fra sauer (scrapie) via kyr (kugalskap).
Demensordliste © Pfizer AS