Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Crowned Eagle [engelsk]    Toppvåk [norsk]   Harpyhaliaetus coronatus  [latin]   1 str El Carril-Quebradas de las Conchas 20.11., 2 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
African Crowned Eagle [engelsk]    Kronørn [norsk]   Stephanoaetus coronatus [latin]   One imm. bird was seen in Mt. Kenya NP 17/11, actually at the same place where we saw an African Hawk Eagle a few minutes later. Also this bird was seen fairly briefly as it flew by.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no