Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Crypturellus undulates [latin]    Amazontinamu [norsk]   Undulated Tinamou [engelsk]   Vanligste tinamu; ofte hørt i Tambopataområdet og nedre Manu Road.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no