Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cuculus clamosus [latin]    Svartgjøk [norsk]   Black Cuckoo [engelsk]   Our first sighting was of 2 birds near the Mtito Andei gate of Tsavo West NP 1/12 and the following day we heard one inside the national park as well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no