Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cum catapultae proscriptae erunt tum soli proscript catapultas habebunt [latin]    When catapults are outlawed, only outlaws will have catapults [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom