Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cumma [samisk slang]    Kysse [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Attes munnje cumma [samisk]    Gi meg ett kyss (vær så snill) [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind