Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cunningham [norsk]    Tau som brukes til å flate storseilet (kan også benyttes på fokk f.eks. på Albin Express).
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes