Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cyanamid [norsk]    CYANAMIDE [engelsk]   molekylformel: CH2N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Kalsiumcyanamid [norsk]    CYANAMIDE, CALCIUM SALT (1:1) [engelsk]   molekylformel: CCaN2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap